Studie om musik och köp i butik

Musik påverkar valet av vin

Du är i butiken och handlar vin. Du stannar vid en hylla som erbjuder Franska och Tyska viner. Du köper en flaska Franskt vin. Skälet upplevs vara etiketten, men upptäckte du att musiken i högtalaren var Fransk?
Kanske, men är du av uppfattningen att det påverkade ditt val? Svaret är säkert nej. Märkligt eftersom 80% av alla som köpte vin när den Franska musiken spelade valde Franska vinet och när den Tyska musiken spelade hände det motsatta.


Studien är gjord av Adrian North och hans kollegor från University of Leicester [1]. Dom spelade traditionell Fransk musik eller traditionell Tysk musik och bevakade försäljningen från deras experimenthylla. Erbjudandet var matchat på både kvalitet, pris och smak. De dagar då den Franska musiken spelades var 77% av flaskorna som såldes Franska och de dagar den Tyska musiken spelades var 73% av flaskorna som såldes Tyska. Med andra ord om du handlade i butiken den dagen var chansen 3-4 gånger större att du köpte vin som passade till musiken du hörde.

När personer som köpt vin från hyllan kom ut ur affären fick de svara på frågan om de noterat musiken. Endast 1 av 44 som svarade på frågorna svarade spontant att det hade påverkat valet av vin.
När frågan ställdes specifikt sade 85% att musiken inte hade påverkat deras val.

Musikens påverkan på beteendet var massivt, men kunderna var inte medvetna om det eller trodde att det hade påverkat dom. Liknande experiment har visat att t.ex klassisk musik påverkar kunder att köpa mer exklusiva viner [2] eller spendera mer pengar när de äter på restaurang [3].

Sammanfattningsvis kan man säga att bakgrundsmusik som spelas av ett syfte har allra bäst verkan när inte hjärnan lägger märke till den och istället bearbetar den och skapar känslor istället för tankar. I ovan beskrivna exempel skapar musiken en känsla av Franskt eller Tyskt och ger just beskrivet resultat.
Det här är inget hokuspokus, utan ett skolexempel på hur marknadsföring fungerar. Vi är vana att mötas av bild och text som skapar känslor för oss att känna samhörighet med och på så sätt besluta oss för köp och varumärkeslojalitet. Vår erfarenhet är att alldeles för få företag är medvetna om möjligheterna att istället för att bara spela musik investera i en genomtänkt strategi med musik, tempo och intesitet för att uppnå sitt syfte.

Vad är syftet med den musik du spelar i din verksamhet?[1] Adrian C. North, David J. Hargreaves, Jennifer McKendrick. In-store music affects product choice. (1997)
Adrian C. North, David J. Hargreaves, Jennifer McKendrick. The influence of in-store music on wine selections. Journal of Applied Psychology (1999).
[2] Areni, C. S. Kim, D. The influence of background music on shopping behavior: classical versus top-forty music in a wine store. Advances in Consumer Research (1993).
[3] North, A. C., Shilcock, A., Hargreaves, D. J. The effect of musical style on restaurant customers’ spending. Environment and Behavior (2003).

Vår tjänst
Kontakta mig...