Musik och försäljning

En av våra stora livsmedelskedjor har genomfört en undersökning med bakgrundsmusik i sina butiker. Där spelade man musik varannan dag under en period för att se om musiken hade någon effekt på kundernas köplust. Resultatet visar att de dagar musik fanns i bakgrunden var försäljningen i snitt 3,6 % högre än de dagar det inte finns musik i bakgrunden. Resultaten visar entydigt att musik påverkar oss. Det som sker när vi passivt hör musik i bakgrunden är att signalerna som hjärnan uppfattar inte bearbetas i som tankar utan går direkt till känslocentrat.
Hur mycket är 3,6% på er omsättning? Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur andra företag har utvecklat sin försäljning med hjälp av rätt musik vid rätt tillfälle.

Meny