Hur vi påverkas av musik

Forskningsresultat - ta musiken på allvar

Sedan ett par år tillbaka bedriver aktivt samarbete med Centrum för Tjänsteforskning, som är ett av världens största forskarkluster för att förbättra tjänster inom handeln. Vi är barnsligt förtjusta i att lära mer om de mekanismer som styr våra känslor, som i sin tur styr vårt beteende. Enligt mätningar i svenska butiker kan vi se förändringar mellan 20-40% i besökstid. Vad skulle det innebära för dina affärer?

Vår tjänst
Kontakta mig...