Om upphovsrätten

Upphovsrätten - vem representerar vad?

MusicPartner är licensierad av IFPI och STIM/NCB. Det innebär att de som skapar musiken får ersättning för den musik vi använder i vår verksamhet.

När man som butik, restaurang eller gym spelar upp musiken betalar man en ersättning för framförandet och detta görs till Stim och Sami. Nedan beskrivs de olika parterna som representerar rättigheterna.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har frågor kring hur upphovsrätten fungerar.

STIM 

Stim - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

Musikens upphovsmän och musikförlagen har givit sin organisation Stim i uppdrag att förvalta deras ekonomiska rättigheter enligt upphovsrättslagen. Stim ger tillstånd till att framföra musik och Stim inkasserar och fördelar ersättningen individuellt. MusicPartner rapporterar in all musik som spelas så varje upphosvrättinnehavare får den ersättning de är berättigad till.

SAMI 

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) bevakar utövande artisters och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI samlar in och fördelar ersättning till musiker och artister som medverkat på en inspelning som används offentligt på t.ex. gym, restauranger, butiker, arbetsplatser, diskotek m.m.

IFPI 

Ifpi - International Federation of the Phonographic Industry

Ifpi är en organisation som företräder producenterna av fonogram, skivbolagen. Organisationens uppgift är främst att arbeta för bättre rättsligt skydd för skivbolagen samt att tillvarata de rättigheter som upphovsrättslagen ger.

Ifpi inkasserar ersättning från MusicPartner eftersom fonogram används. De fördelar därefter ersättningen till skivbolagen. Ifpi är också kända för den omfattande antipiratverksamhet de bedriver både nationellt och internationellt.

NCB 

NCB - Nordic Copyright Burau

NCB samägs av de nordiska upphovsrättssällskapen och har till uppgift att för deras räkning förvalta upphovsmännens rätt till inspelning och mångfaldigande. De belopp som inkasseras av NCB fördelas av Stim till rättighetshavarna.

Meny
Intresseanmälan