Bakgrundsmusik ger högre försäljning

Redan på 1920-talet kom den första aktören som professionellt erbjöd företag bakgrundsmusik. På 40-talet blev det vanligare med bakgrundsmusik på företag eftersom personalens effektivitet bevisligen ökade.

Idag vet vi, efter att vi varit en del av en undersökning som Centrum För Tjänsteforskning (CTF) genomfört, att både snittköpet och besökstiden ökar om man har rätt bakgrunds musik.

Vad är då rätt musik och hur sätter man samman den?

Vi kategoriserar all musik i vårt stora musikarkiv, kategorierna grundar sig på vilken känsla musiken skapar. Gör musiken oss glad, lugn, melankolisk eller aktiv? All musik som finns hos oss och i våra kanaler ”taggar” vi med olika parametrar, och vi lägger ner mycket kärlek och näst intill en kirurgisk precision i vår kategorisering.

Hur använder man ett stort musikarkiv om man inte har någon kunskap? Det går inte säger vi. Vi har med vårt stora intresse för musik och våra bakgrunder byggt på oss massor med kunskap som vi gärna delar med oss av. Med vår kunskap och vårt stora musikarkiv så hittar vi musik som är rätt för just dig och din verksamhet. Sammansatt på ett sätt som passar dig, varje dag, varje timme och varje låt. Oavsett bransch.


Bakgrundsmusik skapar känslor

Vi människor tar två sorters beslut. Medvetna och omedvetna. Trots att de omedvetna är vida överstigande formar vi ofta vår kundmiljö efter det medvetna. Är det ett medvetet beslut?