Europeiskt samarbete om licensiering av musikrättigheter

Stim i startgroparna för europeiskt samarbete om licensiering av musikrättigheter

"Stim och de brittiska och tyska motsvarigheterna, PRS for Music och GEMA, har undertecknat de sista avtalen som möjliggör lanseringen av ett samägt licenseringsbolag och som gör GEMA till delägare i ICE AB. Det nyetablerade bolaget och ICE erbjuder gränsöverskridande licensiering av musik, gemensamma IT-lösningar och dataadministration till upphovsrättsorganisationer och andra rättighetsförvaltare – ett tjänsteutbud som är ensamt i sitt slag i världen." Skriver STIM i ett pressmeddelande.