Stim och musikleverantörer samarbetar för mer träffsäkra Stimpengar

Mer träffsäkra Stimpengar

Mindre analogier – mer fördelning utifrån rapporter. Stimpengar från företag som använder sig av en musikleverantör kommer att fördelas utifrån de låtlistor som spelats i företagens respektive verksamhet. Stim betalar ut enligt den nya modellen från och med juni.
Skriver STIM på sin webbsida.

MusicPartners Fredric Stenwreth berättar vad detta innebär för MusicPartner.

”MusicPartner är sprungen från radio. För oss har rätt information, och kedjan från musikskapare till lyssnare, hela tiden varit en vägledning för hur vi resonerar kring metadata i allmänhet och återrapportering i synnerhet. Våra kunder framhåller också ofta att de med hjälp av vår tjänst vill säkerställa att de följer gällande upphovsrättsregler och agerar rättvist mot musikskapare. Därför är det här ett välkommet steg i rätt riktning.”