Hur påverkar musik kunder och personal?

Just nu genomför vi tillsammans med Centrum för tjänsteforskning (CTF) två stycken undersökningar. Den ena undersöker hur musik påverkar personal och hur olika slags musik har olika inverkan under en arbetsdag.
I den andra så undersöker vi hur musik påverkar kunder när musiken förändras, eller är borta helt. Vill du veta mer, kontakta oss.