Bakgrundsmusik och funktion

Hur fungerar bakgrundsmusik?

Här måste man skilja först på funktion och identifikation. Det sistnämna handlar om varumärket och hur man uppfattar dig. Här är nyckeln att vara trovärdig, ta plats och ta ställning. Funktion handlar om allt annat, det du inte tänker på att du hör.

Man kan lite enkelt säga att så fort du tänker på vad du hör så mister bakgrundsmusiken sin funktion att påverka. Kunden förflyttar sin tanke från det omedvetna (i bakre delen av hjärnan) till det medvetna och börjar addera värderingar (som ligger i främre delen i hjärnan).

Krasst kan man då säga att funktion och identifikation är två motpoler. Så hur löser man det. Jo, här kommer noggrannheten i sammansättningen in. Vi har tagit fram en modell som vi kategoriserar all musik utifrån där varje låt i vårt musikarkiv är ”taggad” utifrån modellen. Det hjälper oss att kunna hitta rätt musik till dig. Sammansatt på ett sätt får dessa motpoler att fungera tillsammans. Varje dag, året om.

Mer om bakgrundsmusik