Bakgrundsmusik och forskning

Bakgrundsmusik undersökning i butiksmiljö

Det har gjorts många undersökningar kring musikens påverkan. Det har varit tester där man fått välja färg på penna efter vilken musik som spelats. Vilket vin väljer kunden om det spelas en viss sorts musik och förändras valet av vin om man byter musik?

Vi saknade undersökningar från svenska butiker på en vanlig tisdag, utan pensionsutbetalning runt hörnet. Så vi kontaktade Centrum för Tjänsteforskning (CTF) och är nu uppe i 7:e studien. Lärorikt!

ICA MAXI butik

Från första studien på musik och inte musik ville vi se vad vår modell har för effekt i relation till ingen musik och slumpmässig musik. Undersökningen pågick i tre dagar.
Dag 1: Tyst i butiken
Dag 2: Slumpvald musik (snitt ca 80bpm)
Dag 3: Noga utvald och sammansatt musik (snitt ca 100bpm)

Undersökningen genomfördes på 150 stycken respondenter varje dag under de tre dagarna.

Resultat 1 - Besökstiden ökar med bakgrundsmusik

Skillnaden är märkbar mellan de olika dagarna. Besökstiden ökade med nästan 4 minuter den dagen då vi spelade utvald musik jämfört med den dagen som det var helt tyst i butiken. När jämförelsen görs mellan dagen med slumpvald musik och dagen med utvald musik så är skillnaden mer än 2 minuter till fördel för dagen med utvald musik. Vi kan även utläsa av undersökningen att kunderna kände sig mest aktiva under den dagen då vi spelade den utvalda musiken.

Resultat 2 - Försäljningen ökar med bakgrundsmusik

Försäljningsmässigt så ökade snittköpet med strax över 60 kronor, när man jämför den första dagen då det var helt tyst med dag tre med utvald musik. Mellan dag två och tre skiljer det 11kronor i snitt på de 150 respondenterna.

Slutsats av bakgrundsmusik

Som slutsats kommer undersökningens författare fram till att:
• Att använda musik som ett styrmedel i en butik ger möjligheten att påverka humöret och sinnestämningen på kunderna. Därav bör valet av musik beaktas noga innan implementering, med tanke på att musik kan få en negativ effekt på konsumenten genom musik som denne ogillar skarpt.
• Avseende vilket tempo på musiken som gynnar försäljningen bäst så visar resultaten tydligt att högt tempo (dag3) på musiken gynnar omsättningen bäst av de tre alternativ som vår undersökning innefattade.
• Det har som tidigare framkommit att det finns negativa effekter av musik i ett högre tempo. Men de negativa effekterna är marginella vilket gör det möjligt att konstatera att fördelarna är avgörande. Det krävs dock eftertanke vid valet av musik.

Mer om bakgrundsmusik