Bakgrundsmusik - Hur påverkas vi?

Så påverkas dina kunder av bakgrundsmusik

Jag tror vi är överens om att musiken vi hör påverkar oss. Inom restaurang så kan fel låt snabbt göra att man går vidare istället för att ta en till. Har du däremot rätt musik i restaurangen så stannar dina gäster kvar. I en butik ökar chansen att kunderna tillbringar längre tid avsevärt om musiken är anpassad efter den verksamhet du bedriver.

Rätt bakgrundsmusik gör även att personalen trivs och jobbar bättre. Idag lägger man mycket pengar på design och inredning, men hur planerar man musiken? Att hitta musiken är ofta inte det svåra jobbet, det är snarare att göra rätt sammansättning av den som är det svåra att få till.

Rätt bakgrundsmusik ger resultat

Hur vet man då vad som är rätt musik? Det är där vi kommer in. Med de kontakter vi har med både Handels Utrednings Institut (HUI) och Centrum för Tjänsteforskning (CTF) arbetar vi löpande på modellen hur man sätter samman musiken så att den passar din verksamhet och följer de förändringar som sker hos dig under dagen. Enligt mätningar i svenska butiker kan vi se skillnader mellan 20-40% i besökstid. Vad skulle det innebära för dina affärer?

Mer om bakgrundsmusik