Lösenordsbyte

Change Password - Här kan du byta ditt lösenord.

Gör så här:
1. I fältet "Old Pasword" skriver du in ditt gamla lösenord.
2. I fältet "Password" skriver du in det nya lösenordet som du vill byta till.
3. I fältet "Confirm Password" bekräftar du ditt val av lösenord genom att ange ditt valda lösenord igen. Klicka sedan på "Change Password".

Lösenordsrekommendationer:
• Ditt lösenord bör bestå av minst 5 tecken.
• Vi rekommenderar att du har med en stor bokstav (VERSAL), en siffra (1-9) samt ett specialtecken (t.ex. #, &, %, eller liknande) för att göra lösenordet starkt.

Kontakta oss 

Har du frågor var vänlig och kontakta oss.

• Tel: 054-29 39 40
• Mail: epost@musicpartner.se