Kanalväljaren för butik och handel

Välj musikens funktion

I det här steget ska du specificera vilken funktion du vill att musiken ska ha i dina lokaler.

 

Funktion - Dagligvaruhandel

Här handlar det om att se till att kunden trivs och spenderar tid. Du har relativt lågt snittköp och impulsen styr kundens beteende.

Beställningssida Kanalväljaren
 
 

Identifikation - Konfektion

Här kommer varumärke, image och attityd in. Nu börjar det bli klurigt att ge förslag eftersom det handlar om personlighet. Här kommer du igång med ett utgångsläge att diskutera utifrån.

Beställningssida Kanalväljaren