Om musiken - bilhall

Musik ger dig en tillhörighet

All kommunikation handlar om en sändare och en mottagare. Att veta vad man vill uttrycka är ofta enkelt, men hur kommer kunden att uppfatta det du uttrycker? Ögat avgör snabbt färg, form och typsnitt som direkt ger dig en tillhörighet. På samma sätt gör örat. Stämmer bilderna överens?

 
Att styra musik efter mål

Att styra musik efter mål

Alla musikkanaler vi levererar har tydliga mål hur de ska uppfattas. Är det tempovariationen för att hålla personalen aktiv, genrevariationen för den breda målgruppen eller kanske det jämna flödet det som ska prioriteras för upplevelsens skull? Vi använder oss av musikstyrningssystemet GSelector för att kontrollera och styra innehållet, vilket är det ledande systemet för ändamålet. Andra företag som satsat på systemet är t.ex Sveriges Radio, MTG och MTV.

 

Att lyckas med musiksammansättningen

Att välja ut musikstilar till varumärket är första steget. Här handlar det om att dra tydliga gränser och dokumentera. Den verkliga utmaningen ligger i hur kunden uppfattar sammansättningen och vilken känsla musiken ger insikt till, oavsett musikstil. Vårt musikarkiv är uppbyggt efter används Russels modell av affekt (bilden).

Musikplacering

 

Alla kunder är olika och har olika preferenser. Därför är placeringen av låtar viktig så att alla kundgrupper får sin musikstil under besöket. Detta måste ske utan att känslan i helheten påverkas. Cirkeln visar hur en timme fördelas mellan olika musikstilar, där varje huvudkategori (tårtbit) representerar en musikstil. I varje musikstil finns sedan underkategorier.

 
Intresseanmälan
Beställ en provperiod
Så här funkar det