MusicPartner utbildar i ljud och oljud

MusicPartner utbildar ledare inom handeln

Musik blir en allt viktigare del av butiksmiljön. Men vad bör man som butiksföreståndare eller varumärkesägare tänka på när man skapar riktlinjer för musik i butik? Detta besvaras i en ny utbildning som genomförs på uppdrag av Svensk Handel och Svenskt Näringsliv.

Även om försäljning per kvadratmeter alltid är kärnan i butiksplaneringen, så tittar företagen allt oftare på hur man kan påverka försäljning på andra sätt än exponering och ljussättning?
"Ljudet har kommit att bli en fråga som många undrar över och vi får mycket frågor om hur det fungerar. Senaste undersökningen inom retail vi tog del av säger att 25% av kedjorna har ljud på agendan inom kommande 0-2 åren, det bekräftar det vi vet och arbetar med, dvs. att ljud har en direkt inverkan på avslut i kundens beslutsprocess säger MusicPartner's vd Fredric Stenwreth som för trejde året i rad anlitats som föreläsare för ämnet "Musikens påverkan på konsumenten" i utbildningen.

"I framtidens butiker handlar det om att ta tillvara alla kundens sinnen. Ljud är många gånger en omedveten faktor för kunden men har en stark påverkan på såväl kundens uppfattning som rörelsemönster" säger Roland Årlén som är projektledare för KY utbildningen "Chef/Ledare inom handel". "Värmland har idag en stark position inom handel och det finns ett uttalat behov för att få fram nya duktiga ledare för att växa även i framtiden" fortsätter Roland.

Vill du veta mera om utbildningen eller om musik i butik, kontakta:
Roland Årlén, projektledare Chef/Ledare inom handel, telefon: 054-296921
Fredric Stenwreth, vd MusicPartner, telefon: 054-293941

Vill du bli kontaktad?
Ja tack, jag vill prova
Nyhetsarkiv