Från flygplats till mötesplats

Airport Radio intar Sveriges flygplatser

Inrikesflyget har genomgått många förändringar under senare år. Från kris till en positiv laganda som nu förändrar vänthallar till livfulla mötesplatser. Flertalet av flygplatserna har nu fått butiker och utvecklas mot en trivsam handelsplats. För att uppnå en varm atmosfär i stora lokaler används musik som verktyg, där MusicPartner ansvarar för såväl musikprofil och innehåll till distribution.

MusicPartner levererar konceptet "Airport Radio" som följer de olika målgruppernas resa genom verksamheten. Från affärsresenären till charterresenären som blivit allt viktigare för flygplatserna.

- Vi kan se en markant skillnad på resenärens beteende, säger Peter Landmark, kommersiell chef på Division Flygplatsgruppen inom LFV. -Våra kunder pratar mer med varandra och känslan av trygghet har ökat. Division Flygplatsgruppen omfattar 14 flygplatser i Sverige.

Vill du bli kontaktad?
Ja tack, jag vill prova
Nyhetsarkiv