Musik för träning och dans

I en träningsanläggning är musik en stor del av det totala erbjudandet. Kraven på musik under både pass och i den allmänna träningsytan har ökat kratigt under senaste åren. Det beror mycket på att människor är medvetna och konsumerar musik i nya mönster.

En nyckelfråga för gymägare är naturligtvis att rekrytera nya medlemmar, men lika viktigt är det att behålla de man har. Musik är idag en konkurrensfaktor.

Vi levererar idag musikkanaler till 20% av Sveriges kommersiella träningsanlägg-ningar och vi har erfarenhet hur man sätter samman musik för att få en 19 årig kille och 62 årig kvinna att trivas i samma lokal, samtidigt, varje dag.

Vi sköter all uppdatering och varierar tempot efter antalet medlemmar i lokalerna. Vill du prova? Just nu bjuder vi en provperiod, kostnadsfritt och helt utan köpkrav.

Bakgrundsmusik Paket Exudation
Intresseanmälan
Träningsmusik, passmusik, danskoncept
Så här funkar det