Våra tjänster

Vår hemmaplan

Vi är bra på det där med musik och funktion. Det kan tillämpas inom många områden, för oss ligger fokus på bakgrundsmusik, gymmusik och att finnas med som stöd till våra kunder under byggnationen av nya koncept. Men vi är också barnsligt förtjusta i hur musiken påverkar oss.

Rätt musik vid rätt tillfälle

Alla tjänster vi levererar har fokus på att förbättra din kundmiljö och vara enkelt i vardagen. Här kan du läsa om fördelarna och varför våra kunder väljer att stanna kvar år efter år.

Musik och påverkan

Vad är det som gör att vi påverkas av musik och hur fungerar det i kroppen och hjärnan på kunden. Vi är barnsligt förtjusta och bedriver egen forskning inom området med hjälp av Centrum för Tjänsteforskning.

 
Vi förklarar..

Upphovsrätt

Vad får man spela, från vilken källa och vem samlar in pengarna jag betalar. Många parter är involverade i verkets skydd och det brukar vara krångligt att förstå.